نرخ تور لحظه آخری آنتالیا هتل رویال سیتی لارا 

 

مدت تور : 6 شب و 7 روز
قیمت هر نفر در اتاق دو تخته :                                   2854000 تومان
قیمت هرنفر در اتاق یک تخته :                                   3494000 تومان
قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                 1880000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                               950000  تومان

 ........................................

خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان 

........................................

توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .

قیمت تور لحظه آخری آنتالیا هتل نظربیچ 

 تور آنتالیا هتل نظر بیچ

مدت زمان تور : 6 شب و 7 روز


قیمت هر نفر در اتاق دو تخته :                                    1554000  تومان
قیمت هرنفر در اتاق یک تخته :                                    2094000  تومان
قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                   1320000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                                 950000  تومان

 **********************************

 خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان 

**********************************

 توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

 برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .

 *************************************************

قیمت تور لحظه آخری آنتالیا هتل سانتا مارینا

 تور آنتالیا هتل سانتا مارینا

مدت زمان تور : 6 شب و 7 روز

 قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                   1895000 تومان

 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                    2254000 تومان

 قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                1510000 تومان

 قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                              940000 تومان

*********************************

خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان 

*********************************

توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .

 

*****************************************************

قیمت تور لحظه آخری آنتالیا هتل رویال پالم

تور آنتالیا هتل رویال پالم

مدت زمان تور  : 6 شب و 7 روز

 

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                     2224000 تومان

 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                      2954000 تومان

 قیمت کودک با تخت (  5 تا 12 ):                                 1570000 تومان

 قیمت کودک بدون تخت ( 2 تا 5 ) :                                950000 تومان

**********************************

خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان 

**********************************

توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .

تور لحظه آخری آنتالیا هتل گرند پارک لارا

تور آنتالیا هتل گراند پارك لارا

مدت زمان تور:شش شب و هفت روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                      2324000 تومان

 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                      3084000 تومان

 قیمت کودک با تخت (  5 تا 12 ):                                 1620000 تومان

 قیمت کودک بدون تخت ( 2 تا 5 ) :                                950000 تومان

******************************

خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

******************************

توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .

تور لحظه آخری آنتالیا هتل رامادا ریزورت

تور آنتالیا هتل رامادا ريزورت

مدت زمان تور  : 6 شب و 7 روز

قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                      2584000 تومان

 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                      3454000 تومان

 قیمت کودک با تخت (  5 تا 12 ):                                 1750000 تومان

 قیمت کودک بدون تخت ( 2 تا 5 ) :                                950000 تومان

******************************

خدمات تور  : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان

*******************************

توضيحات تور  : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس88530609 تماس حاصل نماييد .

تور لحظه آخری آنتالیا هتل سانتا مارینا آنتالیا

 تور آنتالیا هتل سانتا مارینا

مدت زمان تور : 6 شب و 7 روز

 قیمت هر نفر در اتاق 2 تخته :                                   1894000 تومان

 قیمت هرنفر در اتاق 1 تخته :                                    2255000 تومان

 قیمت کودک با تخت ( 5 تا 12 ):                                1520000 تومان

 قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 ) :                              950000 تومان

........................................

خدمات تور آنتالیا : 6 شب اقامت ، پرواز ، صبحانه ناهار شام و ميان وعده رايگان ،  ترانسفر فرودگاهی ، راهنمای فارسی زبان 

........................................

توضيحات تور آنتالیا : ساعت تحويل و تخليه اطاق به ترتيب 14 و 12 ميباشد .

برای رزرو تور و يا كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد با بخش تركيه آژانس 88530609 تماس حاصل نماييد .