کسیک مناره آنتالیا

کسیک مناره آنتالیا

به معناي مناره هاي بريده شده است كه در قدیم بعنوان كليسا از آن استفاده مي شد.  این مناره نشانگر تاريخ كهن شهر است  كه  شامل دوران بيزانس، سلجوقيان،رومي ها، عثماني ها تا به امروز مي باشد. زمانیکه امپراتور ،هادريان بعد از ميلاد در شهر (فاسيلين) از شهر آنتاليا ديدن كرد به افتخار ایشان دروازه اي با ستونهاي تزئين شده و سه طاق بنا شد. در آن دوران اين دروازه تنها راه ورودي به شهر بود. امروزه قسمتهائي از ديوار و دو برج دروازه را مي توان در كنار بندرگاه دید.