پاموک کاله (پاموک قلعه) آنتالیا

پاموک کاله (پاموک قلعه) آنتالیا

پاموک کاله (پاموک قلعه) آنتالیا

پاموک کاله یا پاموک قلعه  یکی از شگفت انگیز ترین مکانهای آنتالیا است .آبهای کالسیوس با دمای سی و پنج درجه از ارتفاع صد متر از سطح زمین فرو می ریزد و استخرهای گوناگون و بزرگ را تشکیل میدهد .این منطقه تفریحی به نام قصر پنبه ای معروف است . استخرهای آبگرم این ناحیه خاصیت درمانی دارند.