پاموک کاله (پاموک قلعه) آنتالیا

پاموک کاله (پاموک قلعه) آنتالیا

پاموک کاله یا پاموک قلعه  یکی از شگفت انگیز ترین مکانهای آنتالیا است .آبهای کالسیوس با دمای سی و پنج درجه از ارتفاع صد متر از سطح زمین فرو می ریزد و استخرهای گوناگون و بزرگ را تشکیل میدهد .این منطقه تفریحی به نام قصر پنبه ای معروف است . استخرهای آبگرم این ناحیه خاصیت درمانی دارند.