پارک یاووز اوزکان آنتالیا

پارک یاوز اوزکان آنتالیا

در آنتالیا چندین پارک وجود دارد که محبوب ترین آن پارک یاووز اوزکان است. این پارک درختان و گیاهان مختلفی دارد. و محوطه پارک بسیار بزرگ می باشد. و همچنین حوضچه ها و فواره ی رنگی که در شب خودنمایی می کنند. و یک آبشار در کنار ساحل  دارد. در کنارآبشار یک رستوران که غذا های دریایی سرو می کند هم وجود دارد.