پارک ملی گوللوک داغی آنتالیا

پارک ملی گوللوک داغی آنتالیا

این پارک در داخل مرز کورکوتللی آنتالیا قراردارد در 30 کیلومتری آنتالیا واقع شده است. با طی کردن مسیر 9 کیلو متری در یک جاده آسفالت به شهر ترمسوس می رسید. در این پارک گونه مختلفی از پوشش گیاهی وجود دارد. در داخل پارک موز حشرات و فسیل های حیوانات مختلف و نمونه هایشان را به نمایش گذاشته اند.