پارک آبی آکوالند آنتالیا

پارک آبی آکوالند آنتالیا

پارک آکوالند یکی از زیباترین مراکز آبی تفریحی ترکیه است و در منطقه ساحلی کنیالتی واقع شده است . این پارک شامل بازیهای آبی متفاوت و سرسره های مختلف است. در میانه روز میتوانید برنامه زنده و شاد  آکوالند را تماشا کنید که شامل بازیهای آبی متفاوت و موزیک میباشد  شما هم می توانید در این برنامه ها شرکت کنید. همچنین می توانید در ساعات معین به تماشای  نمایش برنامه دلفینها در محوطه ای جدا بنشینید .