منطقه حفاظتی چیغلیکارا آنتالیا

منطقه حفاظتی آنتالیا

منطقه حفاظتی جیغلیکارا یکی از مناطق حفاظتی است که در نزدیکی شهر المالی آنتالیا میباشد. وسعت این منطقه 1588 هکتار میباشد. در این منطقه 400 گونه پوشش گیاهی وجود دارد. و این منطقه زیستگاه بسیار مناسبی برای جانداران مختلفی ایجاد کرده است.