مسجد یولی مناره

یکی از آثار تاریخی مذهبی در آنتالیا مسجد یولی مناره می باشد. این مسجد از آثار به جامانده از دوره سلجوقی می باشد. این مسجد به دستور سلطان سلجوقی علاءالدین کیقباد بین سال های 1219 الی 1236 میلادی ساخته شده است. این بنا ی،مذهبی دارای یک گنبد چند ضلعی در قسمت بالایی اش می باشد. منارهای این مسجد کنار دروازه قدیمی شهر ساخته شده است. این مناره داری یک برج ساعتی می باشد که از دوره عثمانی به جامانده است.