مسجد کنگره دار آنتالیا

مسجد کنگره دار آنتالیا

این مسجد توسط سلطان سلجوقي در قرن سیزده در مركز شهر آنتالیا ساخته شده است. اين مسجدبه یک نماد در شهر آنتاليا تبديل شده و دارای مناره هاي زيبايی است. مدرسه كاراتاي یک مدرسه علوم ديني است كه در منطقه داخل قلعه كاله ايچي واقع شده است. اين مدرسه در زمينه حكاكي بر روي سنگ در ردیف بهترين مدارس دوران سلجوقيان بوده است. از ديگر مناطق ديدني شهر مي توان به دو مسجد كه در دوران عثمانيان بنا شده اشاره كرد.