مسجد محمد پاشا آنتالیا

مسجد محمد پاشا آنتالیا

این مسجد که در قرن هجدهم ساخته شده است یکی از مهم ترین مساجد دوره عثمانی می باشد . این مسجد در منطقه کالکاپیسی آنتالیا واقع شده است . این مسجد از یک گنبد اصلی بزرگ تشکیل شده است که سه گنبد دیگر از طرف شرق و غرب و جنوب آن را احاطه کرده است . داخل این مسجد زیبا با آیه های قرآنی تزیین شده است .

مسجد محمد پاشا آنتالیا

این مسجد همه ساله بسیاری از گردشگران تور آنتالیا را به سمت خود می کشاند .