لنگر گاه آنتالیا

لنگرگاه آنتالیا

این لنگر گاه قدیمی که در گذشته  آتالیا نامیده داشته است. یکی از مکانهای زیبای تفریحی در آنتالیا میباشد. گردشگران زیادی برای قایق سواری به این منطقه زیبا می آیند و مسافران با قایق می توانند سواحلی نظیر مثل مرمرلی، لارا،بلک، آدرسان، نظاره کنند.