شهر باستانی پرگه

شهر باستانی پرگه که در18 کیلومتری آنتالیا قرار گرفته است. این شهرباستانی از قرن 12در جنوب ترکیه قراردارد. یونانیان این شهر باستان را پامفیلیا نامیدند. در آن زمان این مکان برای تجارت و بازرگانی استفاده میگردید. که هم اکنون گردشگران بسیاری را به سمت خود جذب میکند.