شهرباستانی ترمسوس آنتالیا 

شهر باستانی ترمسوس آنتالیا 

شهر باستانی ترمسوس که یکی از پر بازدیدترین مکان های تاریخی در شهر آنتالیا می باشد. این شهر باستانی  نسبت به شهرهای باستانی در آنتالیا ویژگی های منحصر به فردی دارد. شهر باستانی ترمسوس در دامنه های سنگ لاخی و در ارتفاعات رشته کوه توروس قرار دارد. بقایی این شهر که نسبتا سالم مانده اند.