رودخانه ماناوگات آنتالیا

رود خانه مانوگات آنتالیا

رودخانه ماناوگات یکی اززیبا ترین مکان توریستی طبیعی آنتالیا می باشد. از پوشش گیاهی دراین منطقه می توان ازدرختان صنوبر نام برد. این مکان طبیعی سالانه گردشگران، وعکاسان زیادی را به سوی خود می کشاند. این رودخانه از جنوب کوهای طرس سرچشمه می گیرد و به دریای مدیترانه جاری می شود.