رستوران کلاب آرما آنتالیا

رستوران کلاب آرما آنتالیا

کلاب آرما یکی از معروف ترین رستوران های آنتالیا می باشد. طراحی  معماری این بنا به قرن نوزدهم برمی گردد، که توسط ایتالیایی ها انجام شد و از آن به عنوان انبار آسیاب استفاده می شده است. با تماشای نمای طاق ها و آجرها و ستون های این بنا، معماری ایتالیا در ذهن تدائی می شود.