رستوران پاتیو آنتالیا        

رستوران پاتیو آنتالیا   

این رستوران یکی از بهترین رستوران های ترکیه می باشد. در این رستوران انواع غذا های ایتالیایی و مدیترانه ای سرو می شود. مارمالاد ،انواع پاستا، پیتزاو.. در این رستوران سرو می شود.