تور رافتینگ آنتالیا

تور رافتینگ آنتالیا

در تور رافتینگ مسیر رودخانه ی پر موج  با قایق طی می شود. در این تور آموزشهای لازم توسط مربیان ماهر به علاقه مندان تور داده می شود و مجهز به ارتفاعات کوهستان میروند.در ساحل سوار قایق شده و به سمت پایین رودخانه که چهارده کیلومتر است حرکت میکنند.در طول این مسیر از طبیعت زیبا ،کوهستا و آثار قدیمی زیادی دیدن خواهید کرد.