بازار کاله ایچی آنتالیا

بازارکاله ایچی آنتالیا

این بازار در میان  مردم محلی به الماس شهر معروف است. این بازار دارای چند خیابان اصلی است، که شامل ایسکلار، گولوک، آتاتورک، وایسیکلار می باشد. این بازار دارای دوحمام، اسکله و دیوارها و ... میباشد. این بازار تلفیقی از فضای قدیمی و امروزی است. دراین بازار می توانید اجناس را به قیمت های مناسب خریداری فرمایید.