اولیمپوس آنتالیا

اولیمپوس آنتالیا

اولیمپوس که نامش برگرفته از کوه های اولیمپوس است.و با فاصله پانزده  کیلومتر از شمال شهر قرار گزفته است و به دلیل سرسبزی بسیار، درختان ساحلی، انجیرهای وحشی ،درختان مو و کاج های بلند و همچنین سواحل زیبایش و مکانهای باستانی بسیار معروف است.