آسپندوس آنتالیا

آسپندوس آنتالیا

این شهر تاریخی با فاصله چهل کیلومتر از شهر  آنتالیا قرار گرفته است .یکی از جاذبه های تاریخی  تئاتر باستانی این شهر به شمار می آید. آمفی تئاتر آسپندوس یکی از مهم ترین تئاترهای روباز دنیا به شمار می آید و به رودخانه کوچوکای ختم میشود، در طول تاریخ از اهداف امپراطوری های گوناگون بوده است.