آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن آنتالیا

آبشارهای دودن گروهی از آبشارهایی است که با فاصله بیست و هشت کیلومتر از  جاده قدیم آنتالیا است. این آبشارها از از بزرگترین رودخانه در جنوب آنتالیا به نام رودخانه دودن شکل گرفته است. این آب ها از صخره های دودن به پایین می ریزد و وارد دریای مدیترانه می شود و چشم اندازی زیبا را به وجود می آورد.
 سرچشمه این آبشار از دو چشمه است.به نامهای پینارباشی در منطقه کیرک گوزلر که چهل کیلومتر با آن فاصله دارد . آب این دو چشمه پس از عبور از مسیری کوتاه  یکسان شده و رود دودن را به وجود می آورند دودن پس از طی مسیر چهارده کیلومتر از زیرزمین در گودالی بنام وارساک در روی زمین میریزد و در طرف دیگر گودال درعمق زمین فرو می‌رود. آبی که در گودال وارساک به زمین فرو می‌رود پس از عبور دو  کیلومتر در آبریز آبشار بیرون می اید و آبشار دودن را می سازد.سرانجام این آب بعد ازطی نه کیلومتر و پس از عبور از آنتالیا  وارد دریای مدیترانه می‌شود.